Polityka prywatności

 1. Dane osobowe: Sklep online CBL.pl zbiera i przetwarza dane osobowe swoich klientów wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi. Dane osobowe klientów są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi praktykami ochrony prywatności.
 2. Rodzaje danych: Sklep online CBL.pl może zbierać następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz numer identyfikacyjny podczas rejestracji i składania zamówienia.
 3. Cel przetwarzania: Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień, zapewnienia jakości obsługi, rozwiązywania problemów związanych z zamówieniem, prowadzenia działań marketingowych oraz w celu poprawy jakości usług.
 4. Udostępnienie danych: Sklep online CBL.pl nie udostępnia danych osobowych swoich klientów osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub zgodnie z wymogami prawa.
 5. Bezpieczeństwo danych: Sklep online CBL.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania utracie, nieuprawnionemu dostępowi, zmianie lub ujawnieniu danych osobowych.
 6. Prawa klientów: Klienci sklepu online CBL.pl mają prawo do wglądu, poprawiania, usuwania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Mogą również w każdym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Cookies: Sklep online CBL.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Pliki cookies nie zbierają danych osobowych klientów i nie są wykorzystywane w celach marketingowych.
 8. Kontakt: W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności sklepu online CBL.pl, można skontaktować się z działem obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu lub poprzez maila biuro@cbl.pl
 9. Zgoda na przetwarzanie danych: Przetwarzanie danych osobowych przez sklep online CBL.pl odbywa się na podstawie zgody klienta lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sklepu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Informacje o zmianach: Sklep online CBL.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym czasie. Każda zmiana polityki prywatności będzie ogłaszana na stronie sklepu, a klienci zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną.
 11. Inne: Sklep online CBL.pl przestrzega zasad RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów ochrony danych osobowych swoich klientów.
 12. Przechowywanie danych: Sklep online CBL.pl przechowuje dane osobowe klientów przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa. Po upływie tego okresu dane są usuwane lub anonimizowane.
 13. Płatności: Sklep online CBL.pl korzysta z bezpiecznych systemów płatności, które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych klientów podczas dokonywania transakcji.
 14. Polityka plików cookies: Sklep online CBL.pl informuje klientów, że korzysta z plików cookies, które są wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Klienci mają możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 15. Akceptacja polityki prywatności: Korzystanie ze sklepu online CBL.pl oznacza akceptację polityki prywatności sklepu oraz zobowiązanie się do przestrzegania jej postanowień.
 16. Dane analityczne: Sklep online CBL.pl może zbierać dane analityczne, takie jak informacje o używanych przez klientów urządzeniach, przeglądarkach internetowych, adresach IP oraz zachowaniach na stronie sklepu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach analitycznych i statystycznych, a ich celem jest poprawa jakości obsługi oraz dostosowanie oferty sklepu do potrzeb klientów.
 17. Newsletter: Klienci mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera ze sklepu online CBL.pl, w którym będą informacje o nowościach, promocjach oraz innych ofertach sklepu. Klienci mają możliwość w każdym momencie wycofania swojej zgody na otrzymywanie newslettera.
 18. Zewnętrzne usługi: Sklep online CBL.pl może korzystać z usług zewnętrznych, takich jak dostawcy usług pocztowych, kurierskich czy płatności online. W takim przypadku dane osobowe klientów są udostępniane tym usługodawcom jedynie w celu realizacji zamówienia.
 19. Wymagania prawne: Polityka prywatności sklepu online CBL.pl jest zgodna z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony prywatności danych osobowych oraz zasadami RODO.
 20. Interpretacja: W razie wątpliwości co do interpretacji polityki prywatności sklepu online CBL.pl, decydujący jest jej tekst pierwotny, opublikowany na stronie internetowej sklepu.

 

Shopping Cart
Scroll to Top